Vastutus

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Šafthauzene
Šveits

Tel.: +41 (0)52 633 09 99
E-post: info@remove-this.ewopharma.com

Käesoleva veebisaidi pakkuja on „Ewopharma AG“, Schaffhausen, Šveitsi seaduste alusel tegutsev äriühing, mis on registreeritud Schaffhauseni äriregistris ettevõtte registrinumbriga CH-290.3.002.022-6.

AUTORIÕIGUS
Nendel veebilehtedel esitatud sisu ja töid reguleerivad Šveitsi autoriõiguse seadused. Selle materjali paljundamine, töötlemine, levitamine või mistahes vormis ärilistel eesmärkidel kasutamine, mis jääb autoriõiguse kohaldamisalast väljapoole, nõuab vastava autori või looja eelnevat kirjalikku nõusolekut.

VASTUTUS SISU EEST
Me teeme kõik endast oleneva, et hoida meie veebisaidil olev teave ajakohasena, kuid ei võta mingit vastutust pakutava sisu eest. Seaduse kohaselt on meie vastutus teenusepakkujana piiratud meie enda sisuga neil veebilehtedel. Me ei ole kohustatud jälgima meie veebisaidil esitatud või salvestatud kolmandate osapoolte teavet. Sellegipoolest eemaldame koheselt mistahes sisu, kui saame teada, et see rikub seadust. Meie vastutus sellisel juhul algab hetkest, mil saame sellest rikkumisest teada.


VASTUTUS LINKIDE EEST
Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Meil ei ole mingit mõjuvõimu nendel veebisaitidel oleva teabe üle ning me ei anna mingit garantiid selle õigsuse kohta. Selliste kolmandate osapoolte veebisaitide sisu on vastavate omanike/pakkujate vastutusel. Ajal, mil kolmandate osapoolte veebisaidid olid lingitud meie saidiga, ei leidnud me MITTE MINGIT ALUST kahtlustada mistahes võimalikku õigusrikkumist. Kustutame lingi kohe, kui saame teada, et see rikub seadust.