Meie väärtused

Šveitsilikkus

Šveitsi ettevõttena püüame endas kanda väärtusi, mida seostatakse meie riigi ja rahvaga. Teeme seda, mida lubame, järgides kokkulepitud tähtaegu ja kokkuleppeid ning pakkudes kvaliteetset ja usaldusväärset teenust. Nii nagu Šveitsile iseloomulik, ühendame oma pikast ajaloost tingitud stabiilsuse ja paindlikkuse, mille tagab tänapäevane dünaamiline lähenemisviis, ning tõhusad otsustusprotsessid.

Kirg

Meie ettevõte loomise ajendiks oli kirg ja me jätkame selle suunamist oma igapäevatöösse ka tänapäeval. Meie meeskonnad armastavad oma tööd ja panustavad rõõmuga meie partnerite heaks nõutust rohkemgi. See entusiasm soodustab suhtumist, et miski pole võimatu, mis on meid toonud sinna, kus oleme täna ja mis aitab meil ka tulevikus kasvada.

Vastutus

Ewopharmas oleme teadlikud vastutusest, mis meil lasub oma tööd tehes – mitte ainult meie partnerite ees, vaid ka patsientide ees, kes vajavad meie poolt turustatavaid ravimeid. Väärtustame kõrgelt eetilist äritegevust ning anname oma meeskonnale teadmised ja koolituse, mida nad vajavad, et teha oma tööd kooskõlas ettevõtte sisemiste ning väliste reeglite ja eeskirjadega.

Traditsioon

Meie pikk ajalugu on andnud meile hulgaliselt kogemusi ja ekspertteadmisi, mis on taganud meie edu minevikus ja olevikus ning tagab seda ka tulevikus. Püüdleme pikaajaliste partnerlussuhete poole, et kasvada koos meie partneritega ja tuua vastastikust kasu. Sellel dünaamilisel tegevusalal austame traditsioone, kuid mõistame evolutsiooni tähtsust – Ewopharma ja meie partnerite jaoks.

Lojaalsus

Oleme uhked oma töötajate lojaalsuse üle. Ewopharma väärtustab erinevaid kultuure ja uskumusi ning püüab saavutada töökeskkonda, mis toob kõigis välja nende parimad küljed. Nii tekib usaldusel põhinev viljakas koostöö, kus suhtlemine toimub võrdsetel alustel. Usume, et see on aluseks pikaajalistele partnerlussuhetele, mis on kasulikud kõigile osapooltele.