MEIE ÜHISED EESMÄRGID

Kelleks me tahame saada

 

Ewopharma on farmaatsia- ja tervisetoodete turustamise innovatiivne partner Šveitsi ning Kesk- ja Ida-Euroopa turgudel.

 

 

“Me kindlustame oma edu iseseisva, omanike poolt juhitud ettevõttena, laiendades süstemaatiliselt meie fookuses olevat farmaatsia- ja tervisetoodete äri. Tugevdame ka oma haiglatele suunatud äritegevust, et tegevust mitmekesistada ja kasumit suurendada.”
Alain Staub, juhatuse esimees ja tegevjuht

 

Mida me teeme

Meie kaasaegsed turulepääsu- ja turundusvõimalused aitavad meil pääseda uutele turgudele ning neid arendada uuenduslike, usaldusväärsete ja kvaliteetsete ravimeetodite ning toodete pakkumisega.

 „Meie ettevõttes valitseb meeskonnavaim ja me kõik anname oma panuse, et arendada ja kasvatada neid põhipädevusi.“

Mida me pakume

Täiustame süstemaatiliselt oma retseptiravimite valikut lisaks enda ja meie partnerite brändidele. Propageerime oma ettevõtte rahvatervise valdkonda meie endi ja tugevamate partnerbrändide sihtturustamise kaudu.

 „Ewopharma on ja jääb tugevaks retseptiravimite ettevõtteks ning tugevdab oma positsiooni uute läbimurdeliste ravimeetodite lansseerimisega. Arendades teist äriüksust rahvatervise valdkonnas, kasutame ära turuvõimalusi ja tugevdame oma turupositsiooni.“

Mis on meile oluline

Kliendid ja partnerid
Usaldusväärsus, kvaliteet ja võimaluste andmine kujundavad kõiki meie ettevõtte külgi. Oleme oma klientide ja äripartneritega suhtlemisel professionaalsed ja pädevad.

„Nagu Šveitsi ettevõttele kohane, peame kinni oma väärtustest; need eristavad meid kõigis rahvuslikes tütarettevõtetes – need on normid, mille järgi soovime, et meid hinnataks.“

Püüdleme pikaajaliste suhete arendamise poole nii oma äripartnerite kui ka klientidega. Partnerluse meelsus kujundab meie ettevõtet igast küljest.

„Meie tegevusi juhib õiglustunne, usaldus ja soov kohelda teisi võrdsetena.“

Töötajad
Oleme usaldusväärne tööandja kõrge kvalifikatsiooniga, motiveeritud ja lojaalsetele töötajatele. Meie töötajad võtavad vastu väljakutseid ja hindavad iseseisva tegevuse võimalusi. Me toetame neid nende professionaalses arengus parimal võimalikul moel.

„Arendamine ja nõudlikkus, nagu andmine ja saaminegi, on Ewopharma firmakultuuris kesksel kohal.“

Juhtimine

Tippjuhtkond meie peakontoris kehtestab tegevussuunised, kuid sihtriikides asuvad tütarettevõtted kasutavad oma kaalutlusõigust kohalike eesmärkide saavutamisel ja seeläbi edendavad kogu ettevõtet.

„Me lepime kokku väljakutseid pakkuvates eesmärkides ja anname võimaluse iseseisvaks tegevuseks, delegeerides vastutust ja volitusi.“

Suhtlus

Edastame teavet nii ettevõtte sees kui ka väljas selgelt, õigeaegselt ja arusaadavalt.

„Edendame ja soovitame kogemuste vahetamist riikide vahel. Teeme teabe kättesaadavaks kiiresti, mil iganes see on vajalik.“

JAGA