Ettevõtte vastutus

Ewopharma on pühendunud eetilisele äritegevusele, mis vastab kõrgeimatele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele ning järgib kõikide riikide, kus me tegutseme, seadusi ja määrusi. Eetilise äritegevuse teostamine ja edendamine on meie jaoks ülioluline.

Püüame luua töökeskkonda, mis edendab ja soodustab innovatsiooni, reeglitele vastavust, professionaalsust ja tegevusvaldkonna parimate tavade järgimist, sest peame neid oma edu nurgakivideks. Pakume oma töötajatele jätkuõpet ja haridust, varustades neid töövahendite ning teadmistega, mida nad vajavad, et teha oma tööd võimalikult kõrgete standardite kohaselt.

Ewopharma käitumiskoodeks võtab kokku meie tööd juhtivad põhimõtted ja reeglid ning viitab täiendavatele ettevõttepoliitikatele ja protseduuridele, mis moodustavad osa meie nõuetele vastavuse programmist. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.